Ondersteuning voor uw kind

Onze leerlingen zijn het uitgangspunt van ons onderwijs. We vinden het belangrijk om ieder kind de ruimte te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Omdat iedere leerling anders is, kijken we steeds weer opnieuw hoe we uw kind kunnen ondersteunen het beste uit zichzelf te halen.

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn of haar ontwikkeling of is er juist extra aandacht nodig op bepaalde gebieden die achterblijven? De kwaliteitsondersteuner en leerkracht bespreken samen meerdere malen per jaar observaties en toetsresultaten. Onze specialisten helpen vervolgens ieder kind in zijn ontwikkeling.

Op Prinsenhof werken we met een rekenspecialist, kwaliteitsondersteuners en gedragsspecialisten. De kwaliteitsondersteuner coördineert de leerlingondersteuning. Er zijn meerdere mogelijkheden voor individuele begeleiding, zodat we op Prinsenhof onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. U vindt hierover meer informatie in de schoolgids op pagina 18.

Interne Ondersteuning Ackerweide Octant Pijnacker
"Op Octant sbo Prinsenhof kan onze zoon zichzelf zijn, krijgt hij complimenten en leert hij deze te geven. Er wordt gekeken naar "mogelijkheden" en wordt zijn eigen kracht en talent bekrachtigd en ontwikkeld."
Maurice en Sabine Dingler
Ouders van Liam uit groep 3
Externe ondersteuning Ackerweide Pijnacker Octant

Externe ondersteuning

Prinsenhof kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Onze onderwijsorganisatie Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.

Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren qua onderwerp van o.a. begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

Externe ondersteuning Ackerweide Pijnacker Octant

Externe specialisten in de school

Prinsenhof heeft een aantal samenwerkingsrelaties die het mogelijk maken externe ondersteuning onder schooltijd in het schoolgebouw aan te bieden. Deze samenwerkingen zijn: fysiotherapie, Talent leert leren!, en passend bewegingsonderwijs. Contacten kunnen gelegd worden via de kwaliteitsondersteuner of u kunt zelf contact opnemen. De contactgegevens vindt u op de teampagina.

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Prinsenhof is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we voor ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

Passend Onderwijs Ackerweide Octant Pijnacker