Ondersteuning voor uw kind

Onze leerlingen zijn het uitgangspunt van ons onderwijs. We vinden het belangrijk om ieder kind de ruimte te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Omdat iedere leerling anders is, kijken we steeds weer opnieuw hoe we uw kind kunnen ondersteunen het beste uit zichzelf te halen.

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn of haar ontwikkeling of is er juist extra aandacht nodig op bepaalde gebieden die achterblijven? De kwaliteitsondersteuner en leerkracht bespreken samen meerdere malen per jaar observaties en toetsresultaten. Onze specialisten helpen vervolgens ieder kind in zijn ontwikkeling.

Op Prinsenhof werken we met een rekenspecialist, taalspecialist, kwaliteitsondersteuner, schoolpsycholoog en gedragsspecialisten. De kwaliteitsondersteuner coördineert de leerlingondersteuning. Er zijn meerdere mogelijkheden voor begeleiding, zodat we op Prinsenhof onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. U vindt hierover meer informatie in de schoolgids op pagina 18.

Op deze pagina leest u meer over de vormen van interne ondersteuning die wij onze leerlingen kunnen bieden.

Interne Ondersteuning Ackerweide Octant Pijnacker
"Op Octant sbo Prinsenhof kan onze zoon zichzelf zijn, krijgt hij complimenten en leert hij deze te geven. Er wordt gekeken naar "mogelijkheden" en wordt zijn eigen kracht en talent bekrachtigd en ontwikkeld."
Maurice en Sabine Dingler
Ouders van Liam uit groep 3
Externe ondersteuning Ackerweide Pijnacker Octant

Externe ondersteuning

Prinsenhof kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Onze onderwijsorganisatie Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die nodig is.

Daarom komen onze specialisten samen in leernetwerken om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze leernetwerken variëren qua onderwerp van o.a. begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

Op deze pagina leest u meer over de externe ondersteuning die wij onze leerlingen kunnen bieden.

Externe ondersteuning Ackerweide Pijnacker Octant

Externe specialisten in de school

Prinsenhof heeft een aantal samenwerkingsrelaties die het mogelijk maken externe ondersteuning onder schooltijd in het schoolgebouw aan te bieden. Deze samenwerkingen zijn: fysiotherapie, logopedie, Kijk jou nou! en OFTB-education. Contacten kunnen gelegd worden via de kwaliteitsondersteuner (y.beurmanjer@octant.nl)

Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd en Prinsenhof is hiervan groot voorstander. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Prinsenhof is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met PPO Delflanden en bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van PPO Delflanden.

Schoolondersteuningsprofiel