Persoonlijk contact

Wij ontmoeten u graag! Neem contact op voor een persoonlijk geprek.

Kennismakingsgesprek

Een prettige sfeer op school is net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs voor het hebben van een fijne schooltijd. Wij begrijpen dat, in het geval van speciaal basisonderwijs, u het misschien nóg belangrijker vindt dat u een goed gevoel heeft bij de basisschool van uw kind.

Heeft u van de basisschool van uw kind of het samenwerkingsverband PPO Delflanden het advies gekregen zich te oriënteren op een SBO-school? Dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding, zodat u de sfeer op Prinsenhof zelf kunt ervaren en u een goed beeld kunt krijgen of Prinsenhof past bij uw kind.

Persoonlijke rondleiding Ackerweide Octant Pijnacker
Inloopkwartier basisschool Ackerweide Pijnacker Octant

Onze deur staat altijd open

Wij vinden het fijn om met u in contact te staan. Gedurende het jaar zijn er dan ook een aantal vaste momenten waarop leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Aan het begin van ieder schooljaar is er een kennismakingsgesprek met elke leerkracht. Als ouder kent u uw kind immers het best. Wij horen graag van u waar de talenten en aandachtspunten liggen van uw kind.

Verder is er in november een voortgangsgesprek en zijn er twee rapportavonden per jaar. Tijdens de rapportavond is er aandacht voor het rapport, maar ook voor het Ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind. In de onderbouw kunt u bovendien op dinsdag en donderdag tijdens de inloop een kijkje komen nemen in de klas. Uw kind kan u dan tonen waar hij of zij momenteel aan werkt.

Inloopkwartier basisschool Ackerweide Pijnacker Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. Op deze pagina leest u meer over de vaste contactmomenten die wij met u als ouder creëren.

Ouderavonden

Tweemaal per jaar informeren wij u over de leervorderingen en het welbevinden van uw kind door middel van een rapport en het evalueren van het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit rapport gebeurt in februari en juni. Tijdens de oudercontactmomenten krijgt u een mondelinge toelichting en heeft u de gelegenheid vragen te stellen. Voor deze gesprekken wordt u uitgenodigd door de leerkracht. Tevens is er in november een voortgangsgesprek over uw kind. De eerste periode van het nieuwe schooljaar wordt dan met u besproken.