Persoonlijk contact

Wij ontmoeten u graag! Neem contact op voor een persoonlijk geprek.

Kennismakingsgesprek

Een prettige sfeer op school is net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs voor het hebben van een fijne schooltijd. Wij begrijpen dat, in het geval van speciaal basisonderwijs, u het misschien nóg belangrijker vindt dat u een goed gevoel heeft bij de basisschool van uw kind.

Heeft u van de basisschool van uw kind of het samenwerkingsverband PPO Delflanden het advies gekregen zich te oriënteren op een SBO-school? Dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding, zodat u de sfeer op Prinsenhof zelf kunt ervaren en u een goed beeld kunt krijgen of Prinsenhof past bij uw kind.

Persoonlijke rondleiding Ackerweide Octant Pijnacker
Inloopkwartier basisschool Ackerweide Pijnacker Octant

Onze deur staat altijd open

Wij vinden het fijn om met u in contact te staan. Gedurende het jaar is er dan ook een aantal vaste momenten waarop leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Aan het begin van ieder schooljaar is er een kennismakingsgesprek met elke leerkracht. Als ouder kent u uw kind immers het best. Wij horen graag van u waar de talenten en aandachtspunten liggen van uw kind.

Verder zijn er twee rapportavonden per jaar waarop ouders en leerkrachten de voortgang van het kind bespreken. In de onderbouw kunt u bovendien op dinsdag en donderdag tijdens de inloop tot 08:50 uur een kijkje komen nemen in de klas. Uw kind kan u dan tonen waar hij of zij momenteel aan werkt.

Inloopkwartier basisschool Ackerweide Pijnacker Octant

Ouderavonden

Tweemaal per jaar informeren wij u over de leervorderingen en het welbevinden van uw kind door middel van een rapport. Dit rapport ontvangt u in februari en juli. Tijdens de oudercontactmomenten krijgt u een mondelinge toelichting en heeft u de gelegenheid vragen te stellen. Voor deze gesprekken wordt u uitgenodigd door de leerkracht.