Blijf op de hoogte

Onze vaste contactmomenten

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen.

Startgesprek
Bij de start van het schooljaar wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Graag horen wij van u waar de talenten en aandachtspunten liggen van uw kind. Als ervaringsdeskundige heeft u waarschijnlijk veel kennis en praktische tips over uw kind. Tijdens dit gesprek worden daarnaast ook de wederzijdse verwachtingen voor het schooljaar uitgesproken en worden er afspraken gemaakt over hoe elkaar (indien nodig) te
bereiken. Ook het ontwikkelings-/uitstroomperspectief van uw kind en eventuele individuele handelingsplannen
zullen onderwerp van gesprek zijn.

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs

Voor de ouders van de schoolverlaters organiseren wij een voorlichtingsavond over de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. Tijdens deze avond zullen zowel VMBO scholen als PRO scholen informatie geven over hun onderwijs.

Oudercontactmomenten

Tweemaal per jaar informeren wij u over de leervoorderingen en het welbevinden van uw kind door middel van het rapport. Dit rapport ontvangt u in februari en juli. Tussen de start van het schooljaar en het eerste rapportgesprek vindt er in november een voortgangsgesprek plaats. Tijdens de oudercontactmomenten krijgt u een mondelinge toelichting en heeft u de gelegenheid vragen te stellen. Voor deze gesprekken wordt u uitgenodigd door de
leerkracht.

Schooladviezen

Eind groep 7 wordt tijdens het reguliere oudergesprek het voorlopig schooladvies besproken en toegelicht. Voor alle schoolverlaters worden in januari adviesgesprekken gepland waarin het schooladvies wordt besproken en toegelicht.

Overige contactmomenten
Naast deze vaste contactmomenten kan het zijn dat u zelf behoefte heeft aan contact met de leerkracht. Uiteraard is dat mogelijk, onze deuren staan altijd open. Heeft u een korte vraag dan kunt u deze tijdens de inloop van de dag, 08.20 uur – 08.30 uur, aan de leerkracht bij de deur stellen. Aan het einde van de dag, tussen 14.45 uur – 15.15 uur, even bij de leerkracht binnenlopen of telefonisch contact opnemen.

Wanneer u graag wat langer met de leerkracht wilt praten is het verstandig om van tevoren een afspraak te maken. Deze afspraak kunt u via de mail of telefonisch met de leerkracht maken. We hebben dan in het gesprek ook echt even de tijd voor u.

Nieuwsbrief
Prinsenhof stuurt één keer per maand een digitale nieuwsbrief naar alle ouders met daarin nieuwtjes uit de school en geplande activiteiten. Ouders die vooraf bij de leerkracht aangeven geen internet te hebben, ontvangen een nieuwsbrief op papier.

Website, Parro en Facebook

Op www.prinsenhof-octant.nl is de belangrijkste informatie over de school terug te vinden. Tevens werken wij met een app genaamd Parro, een communicatiemiddel tussen school en thuis. Met deze app bent u altijd en overal op de hoogte van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. Zo kunt u via de app bijvoorbeeld zien welke activiteiten er
gepland staan, zich hiervoor aanmelden en foto’s van de groep van uw kind bekijken. U kunt Prinsenhof ook vinden op Facebook. Hier leest u vooral over onze activiteiten in en buiten de klas.

Mail
De meeste informatie wordt op onze school via Parnassysmail verspreid.

Contact met de ouders na een scheiding

Wij gaan er vanuit dat gescheiden ouders, in het belang van hun kind, de informatie omtrent school op een goede manier met elkaar delen. Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden en er is geen rechterlijke uitspraak die dit verbiedt, dan hanteren wij de volgende afspraken:

- De school informeert beide ouders actief.
- Beide ouders ontvangen de nieuwsbrief, uitnodigingen omtrent ouderavond, contactavonden, schoolresultaten,
schoolreizen, verwijzing naar vervolgonderwijs en andere voor ouders relevante informatie.
- Beide ouders krijgen de gelegenheid over hun kind te praten, tenzij de omgangsregeling anders aangeeft (indien van toepassing dient er schriftelijk bewijs afgegeven te worden aan de directie).