Kindcentrum

De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

Onderwijs en opvang basisschool Ackerweide Pijnacker Octant
kindcentrum Basisschool Ackerweide Pijnacker Octant

Kindcentrum en Prinsenhof

Octant wil op termijn al haar scholen uit laten groeien tot kindcentra. Voor leerlingen van Prinsenhof wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door Skippy PePijN. Uw kind wordt 's morgens naar de eigen klas gebracht en wordt daar ook weer opgehaald. Na schooltijd is er voor alle kinderen een afwisselend activiteitenaanbod. Kinderen kunnen knutselen, zingen, lezen, of lekker vrij bewegen op het schoolplein of in de gymzaal. Zo wordt onze school een nóg leukere, vertrouwdere plek voor u en uw kinderen!

U kunt uw kind hier aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang van Skippy PePijN. Skippy PePijN biedt naast buitenschoolse opvang ook kinderdagopvang, tussenschoolse opvang en (verlengde) peuteropvang.

 

kindcentrum Basisschool Ackerweide Pijnacker Octant