Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn of haar eigen niveau. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen.

Lesopbouw

De leerlingen werken voor elk vak op hun eigen niveau en in hun eigen tempo aan het behalen van hun leerdoelen. Om deze te kunnen behalen zorgt de leerkracht bij iedere les voor een goede instructie waarbij de kinderen zoveel mogelijk actief betrokken worden. Hiervoor hanteren wij het Doordacht Passend Lesmodel. Terwijl de klas aan het werk is, heeft de leerkracht tijd om extra instructie te geven in een kleine groep voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Aan het einde van de les kijken de leerkracht en de kinderen samen terug op wat ze hebben geleerd.

Op deze pagina leest u meer over onze lesopbouw.

Lesopbouw Ackerweide Pijnacker Octant
lesprogramma basisschool Ackerweide Pijnacker

Toetsing en rapport

Prinsenhof volgt de ontwikkeling van haar leerlingen dagelijks door ze te observeren, gesprekjes met ze te voeren, samen werk na te kijken en door (methode gebonden en onafhankelijke) toetsen af te nemen. Deze gegevens verzamelen we in ons leerlingvolgsysteem en vatten we samen in het ontwikkelingsperspectief. Voor het leerlingvolgsysteem maken we gebruik van de methodetoetsen, ZIEN en CITO.

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport met hun resultaten en een beschrijving van hun persoonlijke ontwikkeling. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Voor het schooladvies kijken we onder andere naar de leerprestaties en CITO resultaten maar ook naar de inzichten die wij (leerkrachten, kwaliteitsondersteuner en andere specialisten) in de afgelopen jaren hebben gekregen in uw kind.

Op deze pagina leest u meer over onze visie op toetsing en rapport.

lesprogramma basisschool Ackerweide Pijnacker
Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!

Inloop

Op Prinsenhof starten de leerlingen dagelijks met een inloopopdracht. Zo hebben de kinderen de gelegenheid rustig te 'landen' en op te starten. Bij binnenkomst hoeven zij niet te wachten tot alle leerlingen er zijn, maar kunnen zij direct aan de slag. De opdrachten van de inloop worden door de leerkracht als maatwerk samengesteld voor de leerling of de groep. Tijdens de inloop werken de kinderen zelfstandig (vaak met materiaal) verder aan nieuwe lesstof, automatiseren zij eerder aangeboden lesstof en oefenen zij met samenwerken. Ook geeft de leerkacht tijdens de inloop (extra) instructie aan kinderen.

In de onderbouw mogen de ouders op dinsdag en donderdag met hun kind meelopen naar de klas om te zien waaraan wordt gewerkt. Bent u nieuwsgierig naar de activiteiten van de inloop en de achterliggende doelen? Stelt u gerust uw vragen aan de leerkrachten, zij vertellen u graag meer!

Thema basisschool Ackerweide Pijnacker Octant

Lestijden

Wij maken gebruik van een continurooster, waarbij de kinderen op school lunchen en de schooltijden voor alle groepen gelijk zijn.

Maandag tot en met vrijdag: 8:30-14:00 uur

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.