Lesopbouw

Onze lesopbouw

Ons onderwijs baseren wij op het handelend leren en het opbrengst gericht werken (OGW). Deze uitgangspunten worden ingezet vanaf de onderbouw en toegepast tot en met de schoolverlatersgroep. Hierdoor creëren wij een klimaat waarin uw kind alle kansen krijgt om te leren. Ieder kind is verschillend, in de planning van ons onderwijs houden we hier zoveel mogelijk rekening mee.

Groepsindeling

Op Prinsenhof werken we vanuit drie bouwen, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Per bouw zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. Naast clusteren op leeftijd worden de leerlingen ook geclusterd op niveau en onderwijsbehoeften. Zo kunnen we de ontwikkeling van ieder kind het best tot zijn recht laten komen.

- Onderbouw: leerjaar 1 t/m 4
- Middenbouw: leerjaar 4 t/m 6
- Bovenbouw: leerjaar 7 en 8

Anders dan op de reguliere basisschool hebben de groepen op Prinsenhof namen van helden uit kinderboeken in plaats van cijfers. De helden zijn passend bij de leeftijd van de kinderen gekozen. Prinsenhof hecht vanuit pedagogisch oogpunt veel waarde aan de namen van de  groepen. De kinderen bij ons op school kunnen zich zo moeilijker vergelijken met leeftijdsgenootjes in het regulier onderwijs en de lesstof uit het  reguliere onderwijs. Op deze manier proberen we het competitieve element te omzeilen. De held van de groep is ook de mascotte van de groep. Deze mascotte heeft een positieve uitwerking op de groepsvorming en groepsbinding en wordt regelmatig bij activiteiten betrokken.

Inloop

Op Prinsenhof starten de leerlingen dagelijks met een inloopopdracht. Zo hebben de kinderen de gelegenheid rustig te ‘landen’ en op te starten.  Bij binnenkomst hoeven zij niet te wachten tot alle leerlingen er zijn, maar kunnen zij direct aan de slag. De opdrachten van de inloop worden  door de leerkracht als maatwerk samengesteld voor de leerling of de groep. Tijdens de inloop werken de kinderen zelfstandig (vaak met materiaal) verder aan nieuwe lesstof, automatiseren zij eerder aangeboden lesstof en oefenen zij met samenwerken. Bent u nieuwsgierig naar de activiteiten van de inloop en de achterliggende doelen, stelt u gerust uw vragen aan de leerkrachten zij vertellen u graag meer! In de onderbouw mogen de ouders op dinsdag en donderdag tot 08.50 uur samen met hun kind werken aan de opdracht van de inloop. Andere dagen zien we graag dat er afscheid genomen wordt op de gang zodat de leerlingen rustig kunnen werken aan hun opdrachten.

Instructielessen en zelfstandig werken

De leerlingen werken voor elk vak op hun eigen niveau en in hun eigen tempo aan het behalen van hun leerdoelen. Om deze leerdoelen te  kunnen behalen, zorgt de leerkracht bij iedere les voor een goede instructie waarbij de kinderen zoveel mogelijk actief worden betrokken. Aan  het begin van iedere les vertelt de leerkracht wat de kinderen in de les gaan leren. Zo kunnen de leerlingen zich gericht focussen de kern. Na de instructie wordt uitgelegd hoe de leerlingen de verwerkingsopdrachten het beste aan kunnen pakken. De meeste leerlingen gaan hier zelfstandig mee aan de slag. Terwijl de klas aan het werk is heeft de leerkracht tijd om extra instructie te geven in een kleine groep voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Aan het einde van de les kijken de leerkracht en de kinderen terug op wat ze hebben geleerd, vieren ze successen en maken afspraken over dingen die de volgende keer beter kunnen. Zo zorgen we dat ieder kind betrokken is bij het leerproces en dat ieder kind elke dag nieuwe dingen leert.