Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij activiteiten maken we graag gebruik van uw hulp/ en of expertise. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het ondersteunen bij het jaarfeest of het begeleiden van de kook- of technieklessen van de klas. Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de periodieke luizencontroles en voor klusjes in en om de klas. Actief meehelpen is geen verplichting maar wel heel leuk.

Workshop
Heeft u een hobby, beroep of kennis die aansluit bij de leeftijdsgroep van onze leerlingen en wilt u deze graag met ons delen? Meldt u dan bij de directie. In overleg kunnen wij dan kijken of u, samen met een van de leerkrachten, een workshop kunt verzorgen op school.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, paasontbijt of de koningsspelen. De OR komt hiervoor circa 8 keer per jaar samen. Aanmelden kan via or.prinsenhof@octant.nl.

Leesouder
In de onderbouw helpen leesouders de kinderen met voorbereidende leesactiviteiten. Ze spelen taalspelletjes en lezen regelmatig voor. In de middenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met lezen of begeleiden zij individueel kinderen bij het uitvoeren van hun leesplan. In de bovenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met het maken van leeskilometers of begeleiden zij individuele kinderen bij het uitvoeren van hun leesplan. De leesouders komen een aantal keer per jaar onder leiding van de kwaliteitsondersteuners bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en methodieken met elkaar te bespreken.

Kookouder
In de midden- en bovenbouw helpen kookouders bij het bereiden van verschillende gerechten en het aanleren van kooktechnieken.

Techniekouder
In de midden- en bovenbouw helpen techniekouders bij het uitvoeren van technische opdrachten met gereedschap.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Prinsenhof. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij activiteiten maken we graag gebruik van uw hulp/ en of expertise. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het ondersteunen bij het jaarfeest of het begeleiden van de kook- of technieklessen van de klas. Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de periodieke luizencontroles en voor klusjes in en om de klas. Actief meehelpen is geen verplichting maar wel heel leuk.

Workshop
Heeft u een hobby, beroep of kennis die aansluit bij de leeftijdsgroep van onze leerlingen en wilt u deze graag met ons delen? Meldt u dan bij de directie. In overleg kunnen wij dan kijken of u, samen met een van de leerkrachten, een workshop kunt verzorgen op school.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, paasontbijt of de koningsspelen. De OR komt hiervoor circa 8 keer per jaar samen. Aanmelden kan via or.prinsenhof@octant.nl.

Leesouder
In de onderbouw helpen leesouders de kinderen met voorbereidende leesactiviteiten. Ze spelen taalspelletjes en lezen regelmatig voor. In de middenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met lezen of begeleiden zij individueel kinderen bij het uitvoeren van hun leesplan. In de bovenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met het maken van leeskilometers of begeleiden zij individuele kinderen bij het uitvoeren van hun leesplan. De leesouders komen een aantal keer per jaar onder leiding van de kwaliteitsondersteuners bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en methodieken met elkaar te bespreken.

Kookouder
In de midden- en bovenbouw helpen kookouders bij het bereiden van verschillende gerechten en het aanleren van kooktechnieken.

Techniekouder
In de midden- en bovenbouw helpen techniekouders bij het uitvoeren van technische opdrachten met gereedschap.

Meepraten/meedenken

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt 5 tot 6 keer per schooljaar vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. De MR vergadert zes keer per schooljaar. Informatie over onderwerpen die de MR bespreekt en de notulen van de MR-vergaderingen zijn opvraagbaar bij de voorzitter van de MR. Aanmelden of contact opnemen kan via mr.prinsenhof@octant.nl
Informatieverstrekking Ackerweide Pijnacker Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. We starten het schooljaar altijd met een individueel kennismakingsgesprek (het startgesprek).

Voor ouders in groep 8 wordt in verband met de schoolkeuze in het najaar een voorlichtingsavond gehouden. U kunt deze momenten terugvinden in onze jaarkalender.

Twee keer per jaar wordt er bovendien een oudercontactmoment gehouden waarbij we de schoolvorderingen van uw kind bespreken. In november worden de voortgangsgesprekken gehouden. U kunt als ouder aangeven of u hier gebruik van wilt maken. Ook is er in januari een adviesgesprek voor ouders van kinderen in groep 8 over de keuze voor het voortgezet onderwijs.

Bovendien ontvangt u één keer per maand een digitale nieuwsbrief met daarin nieuws en geplande activiteiten. Verder vindt u foto's en activiteiten op Parro, onze Facebookpagina en hier op onze website.

Informatieverstrekking Ackerweide Pijnacker Octant