Onze specialismen

Op Prinsenhof werken we vanuit de zorg- en ondersteuningsbehoefte van ieder kind. Om hierin tegemoet te komen, werkt er een aantal specialisten in de school. 

 

Interne ondersteuning

Heeft uw kind extra aandacht nodig op bepaalde gebieden? Onze specialisten helpen ieder kind in zijn ontwikkeling. Op Prinsenhof werken we met een rekenspecialist, een onderwijskundigspecialist en gedragsspecialisten. De kwaliteitsondersteuners coördineren de leerlingondersteuning.

Samen ondersteunen wij onze leerlingen met de volgende voorzieningen:
- Remedial Teaching in het kader van dyslexie en/of dyscalculie;
- Digitale ondersteuning voor leerlingen met een dyslexieverklaring;
- Kortdurende remedial teaching voor lezen, spelling of rekenen;
- Kortdurende ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen;
- Bij de inrichting van het gebouw zijn er goede voorzieningen getroffen voor mensen met een fysieke beperking of belemmering.

Fysiotherapie

Leerlingen kunnen op Prinsenhof onder schooltijd fysiotherapie volgen. Daarvoor werken we samen met de Fysiotherapie Praktijk Aartsen uit Zoetermeer. Naast de behandeling, geeft de kinderfysiotherapeut ook adviezen voor thuis en op school.

Logopedie

Ook logopedie kan onder schooltijd gevolgd worden dankzij Logopedie Bos. Naast de behandeling, geeft de logopedist ook adviezen voor thuis en op school.

Schoolmaatschappelijk werk

Vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp is Mandy de Keijzer als schoolmaatschappelijk werker aan ons verbonden. Als schoolmaatschappelijk werker ondersteunt zij ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of thuissituatie.

Jeugdarts/jeugdgezondheidszorg

Uw kind wordt tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor onderzoek door de jeugdarts van de JGZ. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. U kunt zelf ook bij de jeugdarts terecht voor vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind. De jeugdarts die is verbonden met onze school, is Jeltje Goudriaan.