Onze specialismen

Op Prinsenhof werken we vanuit de zorg- en ondersteuningsbehoefte van ieder kind. Om hierin tegemoet te komen, werkt er een aantal specialisten in de school. We hebben binnen ons team een taalspecialist, een rekenspecialist en twee gedragsspecialisten. 

 

Interne ondersteuning

Heeft uw kind extra aandacht nodig op bepaalde gebieden? Onze specialisten helpen ieder kind in zijn ontwikkeling. Op Prinsenhof werken we met een rekenspecialist, een taalspecialist en gedragsspecialisten. Tevens hebben we één dag in de week een schoolpsycholoog tot onze beschikking. De kwaliteitsondersteuner coördineert de leerlingondersteuning.

Samen ondersteunen wij onze leerlingen met de volgende voorzieningen:
- Remedial Teaching in het kader van dyslexie en/of dyscalculie;
- Kortdurende remedial teaching voor lezen, spelling of rekenen;
- Kortdurende ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen; 
- Bij de inrichting van het gebouw zijn er goede voorzieningen getroffen voor mensen met een fysieke beperking of belemmering.

Fysiotherapie

Leerlingen kunnen op Prinsenhof onder schooltijd fysiotherapie volgen. Daarvoor werken we samen met de Fysiotherapie Praktijk Aartsen uit Zoetermeer. Naast de behandeling, geeft de kinderfysiotherapeut ook adviezen voor thuis en op school.

Logopedie

Ook logopedie kan onder schooltijd gevolgd worden. Naast de behandeling, geeft de logopedist ook adviezen voor thuis en op school. Sinds april 2019 werken we samen met Logopedisch Centrum Samenspraak, een allround praktijk met meerdere vestigingen in Nederland. Tevens bieden zij ook online logopedie aan. Zij werken onafhankelijk van school en behandelen zowel onder- als na schooltijd. Tijdens vakanties en studiedagen zijn zij geopend en gaan de behandelingen in de praktijkruimte of met online logopedie gewoon door. De logopediste die werkzaam is op SBO Prinsenhof is Kimberly. Zij is iedere maandag en donderdag aanwezig op school. U kunt bij Kimberly terecht voor diverse problemen rondom spraak, taal, afwijkende mondgewoonten, auditieve vaardigheden en stotteren. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op verwijzing van de huisarts of een specialist. Voor meer informatie over Logopedisch Centrum Samenspraak: www.jouwlogopedist.nl

Schoolmaatschappelijk werk

Vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp is Mandy de Keijzer als schoolmaatschappelijk werker aan onze school verbonden. Als schoolmaatschappelijk werker ondersteunt zij ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of thuissituatie.

Jeugdarts/jeugdgezondheidszorg

Uw kind wordt tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor onderzoek door de jeugdarts van de JGZ. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd door de JGZ. U kunt zelf ook bij de jeugdarts terecht voor vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind. De jeugdarts die is verbonden aan onze school, is Jeltje Goudriaan.