Toetsing en rapport

Ontwikkeling volgen

Prinsenhof volgt de ontwikkeling van haar leerlingen dagelijks door ze te observeren, gesprekjes met ze te voeren, samen werk na te kijken en door (methodegebonden en onafhankelijke) toetsen af te nemen. Deze gegevens verzamelen we in ons leerlingvolgsysteem en vatten we samen in het ontwikkelingsperspectief. Voor het leerlingvolgsysteem maken we gebruik van de methode toetsen, ZIEN en CITO 3.0.

Rapport

In februari en juli krijgen alle leerlingen hun rapport. Dit is een kindgericht rapport en geeft vooral de inzet van het kind weer. Door middel van een evaluatie van het OPP brengen wij u als ouders op de hoogte van de voortgang van de ontwikkeling van uw kind.

Naar het voortgezet onderwijs

Jaarlijks houden wij, in november een voorlichtingsavond voor ouders over de keuze voor het voortgezet onderwijs. In het OPP staat ook het uitstroomperspectief beschreven. Tijdens de evaluatiemomenten van het OPP wordt dit steeds besproken. U weet dus al vrij vroeg in welke richting we denken voor uw kind, als het gaat om het voortgezet onderwijs.

Het uitstroomperspectief in het OPP baseren we op het inzicht dat we in de loop der jaren hebben gekregen in uw kind. We kijken naar leerprestaties, kenmerken van uw kind, persoonlijke  omstandigheden, schoolresultaten uit het verleden, de CITO resultaten en de ervaringen van de leerkrachten met uw kind. 

In januari groep 8 (voor de open dagen in het voortgezet onderwijs) ontvangt uw kind een definitief advies. 

Rapportcijfer tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Algemene tevredenheid 7,7 7,6
Sfeer 8,1 8,1
Onderwijs 8,0 8,0
Algemene ontwikkeling 7,9 7,9
Veiligheid op school 7,8 7,8
Voorzieningen 7,8 7,8