Externe ondersteuning

Externe ondersteuning

Octantschool Prinsenhof kan naast zijn eigen interne experts rekenen op een paar stevige kennispijlers buiten de schoolmuren. De twee belangrijkste pijlers zijn:

- Octant
Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij  onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben. Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Dit zijn de platforms die op dit moment actief zijn:

 • Specialisten begaafdenonderwijs
 • Schoolopleiders
 • Startende leraren
 • Specialisten taal
 • Gedragsspecialisten
 • Specialisten rekenen en wiskunde
 • Wetenschap en technologie
 • Merkactivatie

- Samenwerkingsverband PPO Delflanden
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Prinsenhof is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we voor ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden.

Externe specialisten in de school

Prinsenhof heeft een aantal samenwerkingsrelaties die het mogelijk maken externe ondersteuning onder schooltijd in het schoolgebouw aan te bieden. Contacten kunnen gelegd worden via de internbegeleider of u kunt zelf contact opnemen. De contactgegevens vind u op de pagina met Praktische Zaken.

 • Logopedie: logopediepraktijk Bos (Yamina Bos)
 • Fysiotherapie: Aartsen praktijk voor fysio
 • Talent leert leren! (Yvonne van der Zanden)
 • Passend bewegingsonderwijs (Erik van Vliet)