Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn in de praktijk

Plan Alternatieve Denk strategieën (PAD)

Ieder kind is uniek en maakt ook onderdeel uit van een groep. Dit vraagt om sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen. Binnen de school en klassen zijn eenduidige afspraken die zorgen voor veiligheid en vertrouwen. Van leerlingen, ouders en medewerkers wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie of angst. Wij belonen goed  gedrag wanneer dit zichtbaar is. Aan de hand van groepsdoelen wordt er in de klassen dan ook gespaard voor groeps-beloningen. Tijdens de  PAD-lessen leren de kinderen hun eigen emoties en die van anderen herkennen en erkennen. Ze leren dat zij een keuze hebben in de wijze  waarop zij zich met hun gedrag uitdrukken en welke alternatieven er zijn. In iedere klas is een PAD-plek ingericht waar kinderen zich even  kunnen terugtrekken uit de situatie. Deze methode bevordert de veiligheid en het vertrouwen in de klas en biedt kinderen en leerkrachten  handvatten om zelfbewustzijn te trainen en ongewenst gedrag, zoals pesten, te voorkomen.

Instructiegroepen

Niet alle kinderen leren even snel, evenveel en op dezelfde manier. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen worden de vakken rekenen, lezen en begrijpend lezen in niveau/uitstroomgroepen gegeven. Hierbij worden kinderen zoveel mogelijk geclusterd op basis van niveau, onderwijsbehoeften en uitstroomverwachting. Tijdens het werken mogen de kinderen elkaar helpen. Hierdoor leren kinderen samenwerken, om hulp vragen en hulp geven.

Kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen dat in of buiten de klas. Alle afspraken over leerlijnen, onderwijsaanbod en onderwijsbehoeften worden verwerkt in het ontwikkelingsperspectief. Tweemaal per  schooljaar worden deze tijdens de oudercontactmomenten met u als ouders besproken.