Ontdekkend leren

Praktijklessen

Kinderen leren door te doen. Wij bieden kooklessen door een vakleerkracht, technieklessen en de lessen bij Experio. Tijdens de praktijklessen  krijgen de leerlingen de ruimte om de basisvaardigheden (taal, rekenen, lezen) toe te passen in de praktijk. Zij leren tijdens deze lessen waarvoor  je deze basisvaardigheden nodig hebt en vergroten hun praktische vaardigheden. Ze werken samen, leren zich creatief te uiten, doen ervaringen op die hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten en ontdekken hun eigen talenten.