Duurzaam samen

Duurzaam samen in de praktijk

Ouders als pedagogisch en educatief partner

Opvoeden doe je samen, daarom zien wij ouders graag als pedagogisch en educatief partner. We vinden het belangrijk om u als ouder(s) te betrekken bij de school en het onderwijs dat uw kind krijgt. U bent namelijk de ervaringsdeskundige van uw eigen kind. Wij stellen het op prijs als ouders komen praten over hun kind, over de dingen die goed gaan en over die dingen die moeilijk zijn. In overleg met elkaar proberen we in voorkomende situaties tot de juiste oplossingen te komen. Contact tussen ouders en leerkrachten is belangrijk. We zijn dan ook graag met elkaar in gesprek.

Afval scheiden

Samen vormen wij de maatschappij. Naast de schoolse vaardigheden besteden we op Prinsenhof ook dagelijks aandacht aan burgerschapsvorming. Op Prinsenhof zamelen wij het afval gescheiden in. Iedere klas heeft naast de prullenbak een papierbak en een plasticbak. In de keuken zamelen wij daarnaast ook glas en blik in en in de conciërge ruimte is het mogelijk lege batterijen in te leveren. Iedereen op Prinsenhof draagt elke dag een steentje bij aan een beter milieu!